Skip to main content

Privacy policy

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van De Website van het Brussels Bachkoor. Door gebruik te maken van deze Website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018

De Website van het Brussels Bachkoor is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in ons en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. De Website van het Brussels Bachkoor respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je onze Website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die de Website van het Brussels Bachkoor verwerkt

De Website van het Brussels Bachkoor verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.brusselsbachkoor.be  verstrekt, omdat je gebruik wil maken van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (indien van toepassing voor het doel) verwerken:

– Foto’s en opnames gemaakt tijdens een openbaar evenement
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Website www.brusselsbachkoor.be  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over Websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

De Website van het Brussels Bachkoor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het laten zien van foto’s  en beluisteren van opnames die gemaakt werden tijdens de evenementen (gerechtvaardigd belang)
– Verzenden van een email als er een nieuw bericht online is gezet.
– Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden email
– Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van onze programmatie

Geautomatiseerde besluitvorming

De Website van het Brussels Bachkoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Website van het Brussels Bachkoor) tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

De Website van het Brussels Bachkoor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat je ons verzoekt deze te verwijderen of totdat wij onze activiteiten beëindigen, waarbij geldt:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

De Website van het Brussels Bachkoor verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Website van het Brussels Bachkoor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Website van het Brussels Bachkoor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of ID-Kaart), paspoort- of ID-nummer en RRN (Rijksregisternummer) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Website van het Brussels Bachkoor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

De Website van het Brussels Bachkoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zij gebruikt alleen complexe wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  De hosting is verzorgd door www.combell.com welke een eigen privacy policy heeft.